Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

Beneficjent: FUNDACJA ART PROJEKT
Tytuł projektu: "Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice"
RRPDS.10.01.03-02-0002/20
Wartość projektu: 840 327,50 zł
Wartość dofinansowania: 712 727,50 zł

Przedmiotem projektu "Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice" jest realizacja komplementarnych działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług w przedszkolach objętych wsparciem. W ramach realizacji projektu zaplanowano dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkolnej ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu zostaną również zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne,sprzęt TIK oraz podniesione zostaną kompetencje nauczycieli.