Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przedszkole Przyszłości

Beneficjent: FUNDACJA ART PROJEKT
Tytuł projektu: Przedszkole Przyszłości
RPDS.10.01.03-02-0009/20
Wartość projektu: 551 942,50 zł
Wartość dofinansowania: 469 092,50 zł

Przedmiotem projektu „Przedszkole Przyszłości” jest realizacja komplementarnych działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Balonik w Szklarskiej Porębie.  W ramach realizacji projektu zaplanowano dostosowanie sześćiu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkolnej ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu zostaną również zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK oraz podniesione zostaną kompetencje nauczycieli.