Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki

Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń
Tytuł projektu: Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki
RPDS.10.01.03-02-0003/17
Wartość projektu: 1 314 688,65 zł
Wartość dofinansowania: 1 111 437,35 zł

Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 84 dzieci nie objętych do tej pory edukacją przedszkolną z terenu Jeżowa Sudeckiego i okolic oraz zwiększenie jakości tej edukacji dla 100 dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeżowie Sudeckim. Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 84.
2. Doposażenie bazy edukacyjnej placówki przedszkolnej w tym sprzęt TIK, plac zabaw oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, logopedii, robotyki i tańca dla 100 dzieci z placówki.
4. Zwiększenie kwalifikacji sześciu nauczycieli przedszkolnych poprzez realizację kursów doszkalających.

WP 20181204 14 04 53 Rich