Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przyszedł czas na zmiany

Beneficjent: Syntea S.A.
Tytuł projektu: Przyszedł czas na zmiany
RPDS.10.04.03-02-0005/16
Wartość projektu: 859 156,25 zł
Wartość dofinansowania: 745 351,25 zł

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 150 osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku powyżej 50 lat, w tym osób niepełnosprawnych, z obszaru gmin objętych mechanizmem ZIT AJ, które z własnej inicjatywy były zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i zdobywaniem kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu jego uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno - zawodowego, kursów umiejętności zawodowych i kursów zawodowych w standardzie VCC.

Syntea Przyszedł czas na zmiany