Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej

Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł projektu: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej
RPDS.06.03.03-02-0011/16
Wartość projektu: 1 219 637,07 zł
Wartość dofinansowania: 702 427,24 zł

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono rewitalizację techniczną 18 budynków, stanowiących część zabudowy Starówki Kowarskiej. Zakres projektu obejmował modernizację pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi, wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont z odnową elementów architektonicznych elewacji 18 budynków wielorodzinnych w tym 16 budynków wspólnot mieszkaniowych i 2 budynków komunalnych.

Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

kowary