Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856

Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach”
RPDS.06.03.03-02-0003/17
Wartość projektu: 5 099 334,68 zł
Wartość dofinansowania: 4 427 454,93 zł

Przedmiotem projektu była rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w mieście Kowary w celu nadania jej dawnej świetności i nowych funkcji. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania rewitalizacyjne:
- renowację elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3,
- przebudowę boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3,
- przebudowę bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I),
- przebudowę mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.

WP 20180905 13 29 50 Rich LI