Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”
RPDS.04.03.03-02-0001/20-00
Wartość projektu: 11 453 210,10 zł
Wartość dofinansowania: 9 053 663,18 zł


Działania zaplanowane w ramach projektu zakładają konserwację, renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego położonego przy ul. Aleja Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1.    Prace budowlano – konserwatorskie w budynku A (willi), budynku B (leżakownia) oraz altanie C (ptaszarnia).
2.    Zagospodarowanie terenu: reorganizacja ścieżek, rewitalizacja ogrodzenia, alpinarium, sadzawki oraz placu manewrowego.
3.    Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia funkcjonowania w obiekcie centrum kultury.
4.    Działania promocyjne: tablica informacyjno-pamiątkowa, oznakowanie wyposażenia, informacje na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra, akcja promocyjna w mediach lokalnych i regionalnych.
Infrastruktura objęta projektem po zakończeniu inwestycji zostanie nieodpłatnie przekazana Osiedlowemu Domowi Kultury i będzie w całości wykorzystywana na cele działalności kulturalnej.

2