Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 14a Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0013/16
Wartość projektu: ponad 800 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 500 tysięcy zł

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
1.Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych.
2.Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych,
3.Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

20190602 182143