Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 14a Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0013/16
Wartość projektu: 850 032,91 zł
Wartość dofinansowania: 502 503,18 zł

Celem projektu była poprawa warunków mieszkaniowych oraz podniesienie estetyki zabudowy. Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące zadania:
- renowacja części wspólnych budynku przy ul. Cieplickiej nr 14 (remont elewacji, izolację pionową fundamentów z odwodnieniem), Cieplickiej nr 14a (docieplenie elewacji, remont dachu z dociepleniem, remont klatki schodowej), Jagiellońskiej nr 3 (docieplenie elewacji tylnej, remont fasady i elewacji bocznych),
- działania promocyjne.

Cel projektu został zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
1.Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych.
2.Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych.
3.Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

20190602 182143