Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja budynku przy ul. Kryształowej 98 w Piechowicach

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kryształowa 98 w Piechowicach
Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku przy ul. Kryształowej 98 w Piechowicach”
RPDS.06.03.03-02-0041/16
Wartość projektu: 566 968,00 zł
Wartość dofinansowania: 372 692,08 zł

Przedmiotem projektu była renowacja i remont części wspólnych budynku znajdującego się przy ul. Kryształowej 98. Inwestycja została przeprowadzona w jednym etapie, a zakres prac obejmował m.in.: remont i ocieplenie dachu, renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej, remont lub wymianę drzwi, odwodnienie i izolację ścian fundamentowych, wymianę instalacji elektrycznej z elementami zarządzania energią, remont klatki schodowej.

Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanego budynku.

DSC07580