Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”
RPDS.06.03.03-02-0019/17
Wartość projektu: ponad 9,5 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 7,4 milionów zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry
W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:
1. Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna (ul. Cieplicka - ul. P. Ściegiennego) na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Cieplice: ciągi pieszo – rowerowe, zieleń, tężnia solankowa, mała architektura;
2. Przebudowa ulicy Tabaki, oświetlenie, odwodnienie;
3. Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej: przebudowa zaplecza sportowego i infrastruktury technicznej, renowacja boiska, oświetlenie.
4. Remont, przebudowa i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka” przy ul. P. Ściegiennego, zagospodarowanie terenu;
5. Remont z kolorystyką elewacji i częściowa wymiana okien w budynku uzdrowiskowym przylegającym do bud. źródła „Marysieńka” i bulwaru.
6. Przebudowa budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej 9 na Centrum Aktywności Lokalnej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem.

20190711 182738