Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”
RPDS.06.03.03-02-0019/17
Wartość projektu: 9 447 818,36 zł
Wartość dofinansowania: 8 405 714,90 zł

Przedmiotem projektu była kompleksowa rewitalizacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry.
W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone następujące zadania:
1. Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Kamiennej (ul. Cieplicka - ul. P. Ściegiennego) na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Cieplice: ciągi pieszo – rowerowe, zieleń, tężnia solankowa, mała architektura.
2. Przebudowa ulicy Tabaki, oświetlenie, odwodnienie.
3. Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej: przebudowa zaplecza sportowego i infrastruktury technicznej, renowacja boiska, oświetlenie.
4. Remont, przebudowa i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka” przy ul. P. Ściegiennego, zagospodarowanie terenu.
5. Remont z kolorystyką elewacji i częściowa wymiana okien w budynku uzdrowiskowym przylegającym do budynku źródła „Marysieńka” i bulwaru.
6. Przebudowa budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej 9 na Centrum Aktywności Lokalnej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem.

20190711 182738