Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I”
RPDS.06.03.03-02-0043/16
Wartość projektu: 609 882,14 zł
Wartość dofinansowania: 139 577,65 zł

Przedmiotem realizacji projektu były działania rewitalizacyjne polegające na remoncie części wspólnych jednego budynku wielorodzinnego w Gminie Świerzawa, w miejscowości Stara Kraśnica (nr 65). W ramach projektu przeprowadzono remont dachu, klatki schodowej oraz prace związane z termomodernizacją. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia mieszkańców budynku.

IMG 20201209 103207