Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I”
RPDS.06.03.03-02-0043/16
Wartość projektu: ponad 600 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: prawie 140 tysięcy zł

Przedmiotem realizacji projektu będą działania rewitalizacyjne polegające na remoncie części wspólnych jednego budynku wielorodzinnego w Gminie Świerzawa, miejscowości Stara Kraśnica (nr 65). Głównym celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Świerzawa poprzez remont budynku mieszkalnego (wielorodzinnego).