Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja miasta Wojcieszów

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów”
RPDS.06.03.03-02-0019/16
Wartość projektu: 1 067 974,45 zł
Wartość dofinansowania: 743 126,62 zł

Przedsięwzięcie polegało na rewitalizacji zdegradowanych budynków mieszkalnych na obszarze Gminy Miejskiej Wojcieszów przy ul. Skalnej 3, ul. Skalnej 5, ul. Robotniczej 5, ul. Kolejowej 5, ul. Bolesława Chrobrego 26, ul. Bolesława Chrobrego 30, ul. Bolesława Chrobrego 166, ul. Bolesława Chrobrego 172, ul. Bolesława Chrobrego 182. Prace polegały na wymianie stolarki w częściach wspólnych budynków, remoncie kominów i dachów, izolacji cieplnej połaci dachowych, wykonaniu elewacji budynków (tynkowanie oraz malowanie), wykonaniu opasek wokół budynków oraz osuszeniu.

Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

Rewitalizacja miasta Wojcieszów.Bolesława Chrobrego 26