Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja miasta Wojcieszów

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów”
RPDS.06.03.03-02-0019/16
Wartość projektu: ponad milion zł
Wartość dofinansowania: ponad 740 tysięcy zł

Przedsięwzięcie polega na rewitalizacji zdegradowanych budynków mieszkalnych na obszarze Gminy miejskiej Wojcieszów przy ul. - Skalna 3, ul. Skalna 5, ul. Robotnicza 5, ul. Kolejowa 5, ul. Bol. Chrobrego 26,ul. Bolesława Chrobrego 30, ul. Bolesława Chrobrego 166, ul. Bolesława Chrobrego 172, ul. Bolesława Chrobrego 182. Prace będą polegały na wymianie stolarki w częściach wspólnych budynków, remont kominów, remont dachów, izolacja cieplna połaci dachowych, wykonanie elewacji budynku (tynkowanie oraz malowanie), wykonanie opasek wokół budynku oraz osuszenie.