Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo- socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowanie

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo- socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Wartość projektu: prawie 9,2 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 4,3 miliona zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Szklarska Poręba oraz minimalizowanie problemów społeczno-gospodarczo-przestrzennych rewitalizowanego obszaru. Cel zostanie zrealizowany poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ulicy 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego MZGK wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt został podzielony na trzy zadania:

• Zadanie pierwsze: obejmuje prace rewitalizacyjne, w tym termomodernizację,
• Zadanie drugie obejmuje czynności związane z inspektorami nadzorów budowlanych,
• Zadanie trzecie: obejmuje promocję i informację o projekcie.

Projekt zakłada dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. zamontowanie windy w budynku, likwidację progów, dostosowanie toalety, oznakowania elementami odblaskowymi. Za realizację i trwałość przedsięwzięcia odpowiadać będzie Miasto Szklarska Poręba.

DSCN3843