Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo- socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowanie

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo- socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Wartość projektu: 9 225 662,21 zł
Wartość dofinansowania: 4 330 331,69 zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Szklarska Poręba oraz minimalizowanie problemów społeczno-gospodarczo-przestrzennych rewitalizowanego obszaru. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ulicy 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego MZGK wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto projekt zakłada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami tj. zamontowanie windy w budynku, likwidację progów, dostosowanie toalety, oznakowania elementami odblaskowymi. Za realizację i trwałość przedsięwzięcia odpowiadać będzie Miasto Szklarska Poręba.

img0476 0f45fa1922