Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 47 Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze”
RPDS.06.03.03-02-0016/16
Wartość projektu: 580 112,06 zł
Wartość dofinansowania: 367 631,38 zł


Przedmiotem projektu był remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych, położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47 oraz przy ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze. Celem projektu była poprawa warunków mieszkaniowych, parametrów energetycznych budynków oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten został zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych.
2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych.
3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

IMG 20201118 124842