Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 29 Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0008/16
Wartość projektu: 1 215 164,24 zł
Wartość dofinansowania: 755 563,78 zł


Przedmiotem projektu był remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W wybranych budynkach były prowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną:
- w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 20 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym ocieplenie jednej ściany szczytowej), izolacja fundamentów oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 28 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym wykonanie ocieplenia od zaplecza), izolacja fundamentów, remont klatki schodowej oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 29 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym wykonanie ocieplenia ściany od zaplecza), izolacja fundamentów, remont klatki schodowej oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym wykonanie ocieplenia ściany od podwórka), izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, naprawa pokrycia dachowego oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

2