Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 29 Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0008/16
Wartość projektu: ponad 1,2 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 755 tysięcy zł


Przedmiotem projektu jest remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W wybranych budynkach będą prowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną: w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 20 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym ocieplenie jednej ściany szczytowej); izolację fundamentów oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych; w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 28 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym wykonanie ocieplenia od zaplecza); izolację fundamentów; remont klatki schodowej oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych; w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 29 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym wykonanie ocieplenia ściany od zaplecza); izolację fundamentów; remont klatki schodowej oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych; w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze: remont elewacji (w tym wykonanie ocieplenia ściany od podwórka); izolację przeciwwilgociową fundamentów; naprawę pokrycia dachowego oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2