Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry.”
RPDS.06.03.03-02-0015/17
Wartość projektu: ponad 16 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 5,3 milionów zł

Projekt zakłada modernizacje budynku ratusza miejskiego i przebudowę przestrzeni Al. Wojska Polskiego w zabytkowym centrum miasta. Celem projektu będzie ożywienie zdegradowanego obszaru wskazanego w LPR, podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i działalności społeczno - gospodarczej oraz wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych
Zakres:
1.    Przebudowa Al. W. Polskiego obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników 0,9 km wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, przystosowaniem ciągu do ruchu rowerowego, uporządkowanie zieleni z małą architekturą , przebudowa strefy wejściowej do Teatru C. K. Norwida z podjazdem dla niepełnosprawnych.
2.   Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku ratusza wraz z jego turystycznym udostępnieniem i dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

IMG 20200131 075557