Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II”
RPDS.06.03.03-02-0009/17
Wartość projektu: 5 492 564,65 zł
Wartość dofinansowania: 3 150 201,74 zł

Przedmiotem projektu była poprawa infrastruktury zdegradowanego kwartału miasta, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców i przestrzeni miejskiej na zdegradowanym obszarze miasta Jelenia Góra - Śródmieściu. Projekt był realizowany w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. Zakres projektu obejmował:
1.    Przebudowę ul. Kamienne Schodki, Kostiala.
2.    Przebudowę ul. Drzymały, Flisaków.
3.    Prace remontowe, termomodernizacyjne, instalacyjne, montaż siłowni zewnętrznej i wyposażenia w KSON.

park