Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Robię to dla siebie

Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Tytuł projektu: Robię to dla siebie
RPDS.10.02.03-02-0008/18
Wartość projektu: 295 597,25 zł
Wartość dofinansowania: 279 997,25 zł

Projekt ma na celu zmniejszanie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 110 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana. I. Sztaudyngera w wieku 12-19 lat, w szczególności rozwijanie kompetencji kluczowych:
- językowych,
- społecznych,
- informatycznych,
- umiejętności uczenia się,
- umiejętności uniwersalnych, głównie personalnych.
Projekt zakłada również realizację działań związanych z podniesieniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, prowadzenia terapii, podnoszenia kompetencji wychowawczych wśród 30 rodziców uczniów ZSO i MS oraz zwiększenie dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.