Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł projektu: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”
RPDS.07.01.03-02-0012/16
Wartość projektu: 2 296 334,67 zł
Wartość dofinansowania: 1 468 372,71 zł

Przedmiotem projektu była rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Starej Kamienicy oraz zakup pomocy naukowych, sprzętu dydaktycznego i wyposażenia niezbędnego do poprawy warunków nauczania i jakości kształcenia w placówce. Wybudowano łącznik budynku głównego z salą sportową wraz z infrastrukturą techniczną, w którym znajduje się obecnie:
- zaplecze socjalne sali gimnastycznej z toaletami dla nauczycieli i osób niepełnosprawnych,
- toalety i natryski dla uczniów i nauczycieli,
- magazyn sprzętu sportowego,
- bieżnia sportowa,
- pięć pracowni dydaktycznych (informatyczna, fizyczno-chemiczna, biologiczno-geograficzna, gabinet multimedialny i terapeutyczna).

Dzięki realizacji projektu 160 uczniów szkoły ma nowoczesne, bezpieczne i komfortowe w warunki do nauki.

IMG 1943