Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych
RPDS.07.01.03-02-0002/19
Wartość projektu: 7 113 220,77 zł
Wartość dofinansowania: 925 958,15 zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia do ośmiu przedszkolnych sal dydaktycznych. Parter dobudowywanego budynku przeznaczony będzie głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zakres rzeczowy:
1. Budowa dwukondygnacyjnego, w pełni dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Zespołu Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej połączonego przejściem z budynkiem istniejącej szkoły na poziomie parteru.
2. Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i montażem urządzeń.
3. Zakup wyposażenia do ośmiu sal dydaktycznych.
4. Działania promocyjne: tablica informacyjno-pamiątkowa, oznakowanie wyposażenia, informacje na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra.

sosw1 0