Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz

Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł projektu: Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz
RPDS.10.02.03-02-0005/17
Wartość projektu: 1 359 264,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 291 005,60 zł

Głównym problemem, na który odpowiedź stanowił projekt były niskie kompetencje kluczowe uczniów ze Szkoły Podstawowej  w Lubomierzu, Szkoły Podstawowej  w Pławnej i Zespołu Szkół w Lubomierzu oraz niezadawalające wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych. Celem głównym projektu było podniesienie u 437 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów,
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe.
- szkolenia dla nauczycieli.
Dodatkowo szkoły zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć.

WP 20181121 13 29 58 Rich