Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski
RPDS.10.02.03-02-0013/18
Wartość projektu: 882 575,85 zł
Wartość dofinansowania: 835 669,65 zł

Głównym problemem, na który odpowiedź stanowi projekt są niskie kompetencje kluczowe uczniów szkół w gminie Gryfów Śląski oraz ich niezadawalające wyniki z egzaminów zewnętrznych. Celem głównym projektu jest podniesienie u 128 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 2 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 22 nauczycieli.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski