Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”
RPDS.02.01.03-02-0001/16
Wartość projektu: ponad 1,2 miliona zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad milion zł

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych w ramach portalu w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. Dzięki temu w szczególności mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z Elektronicznego Biura Interesanta, skorzystać on-line z ewidencji dróg, zabytków, oświetlenia ulicznego i cmentarzy.