Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”
RPDS.02.01.03-02-0001/16
Wartość projektu: 1 267 131,54 zł
Wartość dofinansowania: 1 030 267,34 zł

Celem projektu była poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych w ramach portalu w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. Działania realizowane w ramach projektu zakładały utworzenie i wdrożenie nowych e-usług o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja), 4 (transakcja) i 5 (personalizacja), umożliwiających kompleksowe załatwianie spraw przez Internet mieszkańcom i przedsiębiorcom Gminy Gryfów Śląski.

e usulig gryfow