Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu.

Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu.
RPDS.10.02.03-02-0003/17
Wartość projektu: 459 123,75 zł
Wartość dofinansowania: 408 651,46 zł

Projekt stanowił odpowiedź na zdiagnozowane problemy, tj.: problem niskich kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej we Wleniu,  niezadowalające wyniki uczniów oraz niedostateczne umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy oraz wykorzystania metod eksperymentu w edukacji.

W odpowiedzi na ww. problemy podjęto następujące działania:
- zrealizowano zajęcia rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, program stypendialny dla uczniów zdolnych oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych obejmując wsparciem 164 uczniów,
- przeszkolono 18 nauczycieli w zakresie innowacyjnej edukacji.

 

IMG 2792