Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozwój oferty przedszkolnej w Jeleniej Górze

Beneficjent: Fundacja "Jagniątków"
Tytuł projektu: Rozwój oferty przedszkolnej w Jeleniej Górze
RPDS.10.01.03-02-0003/19
Wartość projektu: 595 685,00 zł
Wartość dofinansowania: 504 245,00 zł

Projekt "Rozwój oferty przedszkolnej w Jeleniej Górze" skierowany jest do dzieci, nauczycieli i rodziców z obszaru ZIT AJ, którzy korzystają lub będą korzystać z oferty Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", a także do samego przedszkola. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 18, podniesienie kompetencji i umiejętności 110 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez realizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych, podniesienie kompetencji i umiejętności 3 nauczycieli. Projekt przyczyni się do zmniejszenia problemów z jakimi borykają się dzieci i rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, tj. niewystarczającej liczby miejsc wychowania przedszkolnego i ubogiej oferty edukacyjnej w przedszkolach, która często nie odpowiada wymogom zmieniającej się rzeczywistości. Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli w formie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności w zakresie edukacji i wychowania dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

rozwojop