Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Świat zmysłów - świat nauki. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Akademia Happy Kids

Beneficjent: Akademia Happy Kids Spółka z o.o.
Tytuł projektu: Świat zmysłów - świat nauki. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Akademia Happy Kids
RPDS.10.01.03-02-0003/19
Wartość projektu: 271 501,25 zł
Wartość dofinansowania: 257 926,18 zł

Projekt obejmuje wiele działań, które są odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie. Działania zostały podzielone na trzy grupy:
I - działania związane z realizacją zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia obejmują osiem modułów "Świat teatru", "Świat dotyku", "Świat wzroku", "Świat słuchu", "Świat węchu", "Świat mowy", "Świat motoryki dużej" oraz "Świat motoryki małej”.
II - zakup wyposażenia specjalistycznego - sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju dzieci przedszkolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z niepełnosprawnościami).
III - działania związane z realizacją ośmiu jednodniowych szkoleń oraz dwóch dwudniowych, których celem jest podwyższanie kwalifikacji nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc pedagogiczną na wczesnym etapie edukacji.

projekt unijny 2