Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkoła jest fajna!

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
Tytuł projektu: Szkoła jest fajna!
RPDS.10.02.03-02-0005
Wartość projektu: 2 845 560,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 675 560,00 zł

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 3 w Złotoryji oraz podniesienie jakości nauczania dzięki wdrożeniu innowacyjnego programu rozwoju w terminie 01.02.2021-31.01.2023 r.
Cele szczegółowe projektu:
- podniesienie umiejętności kluczowych 600 uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz warsztatów/ kół zainteresowań, wycieczek edukacyjnych,
- wyrównanie szans edukacyjnych 250 uczniów z trudnościami w nauce, w tym ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 34 nauczycieli,
- doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny i TIK.