Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0

Beneficjent: Gmina Podgórzyn
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
RPDS.10.02.03-02-0001/18
Wartość projektu: 1 462 596,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 389 396,00 zł

Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci i mieszkańców obszarów wiejskich. poprzez realizację wypracowanego w oparciu o wnioski z diagnozy wewnętrznej programu rozwoju Szkoły Podstawowej w Podgórzynie. Zakładane cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
1. Podnoszenie kluczowych i uniwersalnych kompetencji uczniów.
2. Nauczanie eksperymentalne - przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
3. Indywidualizacja pracy z uczniem.
4. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli.