Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start
RPDS.10.04.03-02-0001/19
Wartość projektu: 2 057 652,45 zł
Wartość dofinansowania: 1 749 004,58 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jeleniogórskich szkół kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  dzięki realizacji:
- stażom uczniowskim u pracodawców,
- kursom i szkoleniom podnoszącym kwalifikacje uczniów;
- szkoleniom, kursom i studiom podyplomowym dla nauczycieli;
- wyposażeniu pracowni zawodowych w szkołach.
Projekt realizowany będzie w Jeleniej Górze, na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie pięciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe w mieście Jelenia Góra: Zespołu Szkół Technicznych Mechanik, Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Elektronicznych. Wsparciem objętych będzie 160 uczniów oraz osób nauczycieli zawodu / pedagogów.

Link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/szkolenie-zawodowe-szans%C4%85-na-lepszy-start-2020-2022