Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach
RPDS.07.02.03-02-0003/18
Wartość projektu: prawie 4,5 miliona zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,6 miliona zł

Przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków nauczania w 9 jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych), w tym zawodowych: w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjalnych nr 3, Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Działania projektu: zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni cyfrowych, pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, specjalistycznego sprzętu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu, urządzeń i wyposażenia do pracowni zawodowych, adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznych, prace remontowe dostosowujące infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, promocja projektu: tablice informacyjno–pamiątkowe, oznakowanie sprzętu i wyposażenia.