Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach
RPDS.07.02.03-02-0003/18
Wartość projektu: 4 506 983,59 zł
Wartość dofinansowania: 3 487 154,61 zł

Celem projektu była poprawa warunków nauczania w dziewięciu jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych): w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjalnych nr 3, Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
W ramach przeprowadzonych działań dokonano zakupu:  
- wyposażenia i sprzętu do pracowni cyfrowych,
- pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych,
- specjalistycznego sprzętu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- specjalistycznego sprzętu, urządzeń i wyposażenia do pracowni zawodowych.
Przeprowadzono prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznych, prace remontowe dostosowujące infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2.