Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski
RPDS.10.02.03-02-0016/17
Wartość projektu: 881 568,00 zł
Wartość dofinansowania: 836 889,60 zł

Celem projektu było podniesienie u 203 uczniów dwóch gryfowskich szkół (Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskiem oraz Szkoła Podstawowa w Uboczu) kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz wyposażenie ww. szkół w sprzęt TIK i pracownie przyrodnicze a także podniesienie kwalifikacji 21 nauczycieli.

Szkoły przyszłości rozwój