Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkoły Wysokich lotów w gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn

Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń
Tytuł projektu: Szkoły Wysokich lotów w gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn
RPDS.10.02.03-02-0010/18
Wartość projektu: 980 990,00 zł
Wartość dofinansowania: 918 690,00 zł

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia jakości edukacji oraz wyrównania szans edukacyjnych uczniów, poprzez doposażenie placówek szkolnych w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne oraz realizację zajęć dodatkowych, doszkalania nauczycieli i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 297 uczniów uczęszczających do szkół: Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim i  Szkoły Podstawowej w Miłkowie oraz wzrost kompetencji 24 nauczycieli poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przeszkolenie kadry pedagogicznej . W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych wsparciem.
2. Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy oraz wyjazdów edukacyjnych.
3. Podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 24 nauczycieli uczących w szkołach objętych wsparciem.
4. Wsparcie psychologiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami.