Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

T.I.K. ? TAK ! 2

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: T.I.K. ? TAK ! 2
RPDS.10.02.03-02-0002/18
Wartość projektu: 641 072,06 zł
Wartość dofinansowania: 593 109,80 zł

Projekt miał na celu wyrównywanie szans, kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów z dwóch szkól z terenu gminy Pielgrzymka: Szkoły Podstawowej w Proboszczowie i Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce ( w tym Filii w Nowej Wsi Grodziskiej) oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli tych szkół. Wsparciem została objęta grupa 218 uczniów oraz 14 pedagogów. Wsparcie było udzielane uczniom równocześnie na różnych płaszczyznach poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, językowych oraz z informatyki, wyposażenie w nowoczesne pomoce, w tym sprzęt TIK, organizację zajęć terenowych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano także udzielanie specjalistycznego wsparcia w ramach indywidualnej pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz biofeedback, czyli wsparcia rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

tittok 2