Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat.

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat.
RPDS.10.02.03-02-0003/16
Wartość projektu: 945 119,62 zł
Wartość dofinansowania: 883 498,22 zł

Projekt miał na celu wyrównywanie szans, kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów z trzech szkół z terenu gminy Pielgrzymka: szkół podstawowych w Proboszczowie i Pielgrzymce oraz SPPoG w Pielgrzymce oraz wzrost kwalifikacji 26 nauczycieli.  Wsparcie zostało udzielane 231 uczniom równocześnie na różnych płaszczyznach poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, językowych oraz z TIK, utworzenie sieci ze stałym dostępem do Internetu, wyposażenie w nowoczesne pomoce, w tym sprzęt TIK, organizację zajęć pozaszkolnych, udzielanie specjalistycznego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz poradnictwa zawodowego.

plakat tik tak 2