Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie”
RPDS.03.03.03-02-0046/16
Wartość projektu: 886 444,20 zł
Wartość dofinansowania: 673 433,51 zł

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarze Gminy Miejskiej Wojcieszów przy ul. Silesia 5 oraz ul. Silesia 6. W ramach realizacji projektu docieplone zostały ściany zewnętrzne, dachy, dokonano wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w częściach wspólnych budynków, wyremontowano kominy oraz zmodernizowano instalację domofonową. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie. Silesia 6