Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie”
RPDS.03.03.03-02-0046/16
Wartość projektu: prawie 900 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: prawie 700 tysięcy zł


Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarze Gminy miejskiej Wojcieszów przy ul. Silesia 5 oraz ul. Silesia 6. Dla każdego z obiektów wykonany został audyt energetyczny, a także audyt efektywności energetycznej, w którym określone zostały dokładne parametry cieplne budynków wraz z możliwościami przeprowadzenia prac poprawiających termoizolacyjność przegród i modernizację systemów grzewczych (wyłącznie wymiana zaworów grzejnikowych i głowic, a także projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Ponadto przedmiotem zadania będzie modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED w częściach wspólnych budynków. Wykonana zostanie również wymiana stolarki w częściach wspólnych budynków, remont kominów, docieplenie ścian, docieplenie dachów styropapą oraz wykonanie instalacji domofonowej.

IMG 1620