Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie

Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
RPDS.03.03.03-02-0004/16
Wartość projektu: ponad 4 miliony zł
Wartość dofinansowania: prawie 3 miliony zł


Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 3 budynków, modernizację sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizację lokalnej kotłowni DPS JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem OZE (biomasa i energia słoneczna)

WP 20180905 12 12 00 Rich LI