Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie

Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
RPDS.03.03.03-02-0004/16
Wartość projektu: 4 025 824,25 zł
Wartość dofinansowania: 2 854 759,36 zł


Projekt obejmował kompleksową termomodernizację trzech budynków, modernizację sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizację lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem OZE (biomasa i energia słoneczna). Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

inwest 35