Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka
RPDS.03.03.03-02-0016/16
Wartość projektu: prawie 5 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 4,2 miliona zł


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Pielgrzymka:
1.    Gminne Centrum Kultury z Biblioteką i Remizą Strażacką w Pielgrzymce,
2.    Szkoła Podstawowa w miejscowości Proboszczów,
3.    Świetlica Wiejska w Sędzimirowie,
4.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w miejscowości Twardocice,
5.    Świetlica Wiejskiej w miejscowości Czaple
6.    Szkoła Podstawowa w miejscowości Nowa Wieś Grodziska.

termomodernizacja 1 20180409 2075821649