Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka
RPDS.03.03.03-02-0016/16
Wartość projektu: 4 980 873,17 zł
Wartość dofinansowania: 4 232 854,13 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Pielgrzymka:
1.    Gminnego Centrum Kultury z Biblioteką i Remizą Strażacką w Pielgrzymce,
2.    Szkoły Podstawowej w miejscowości Proboszczów,
3.    Świetlicy Wiejskiej w Sędzimirowie,
4.    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Twardocice,
5.    Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Czaple,
6.    Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś Grodziska.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

termomodernizacja 1 20180409 2075821649