Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa
RPDS.03.03.03-02-0008/16
Wartość projektu: 2 531 943,57 zł
Wartość dofinansowania: 2 127 227,28 zł


Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w czterech obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Świerzawa. Obiekty objęte projektem pełnią ważne funkcje dla społeczeństwa zamieszkującego teren gminy. Zakresem projektu objęte były:
• Wiejski Dom Kultury w Lubiechowej,
• Świetlica wiejska w Sędziszowej,
• Świetlica wiejska w Podgórkach,
• Świetlica wiejska w Rzeszówku.
W obiektach wykonano kompleksowe prace termomodernizacyjne w zakresie wynikającym z audytów energetycznych sporządzonych dla każdego z budynków osobno. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

IMG 20201209 102038