Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów
RPDS.03.03.03-02-0009/16
Wartość projektu: 1 748 992,87 zł
Wartość dofinansowania: 1 119 297,55 zł

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Wojcieszów, tj.  budynku Zespołu Szkół nr 1 oraz budynku Urzędu Miasta. W ramach realizacji projektu docieplone zostały ściany zewnętrzne, dachy, dokonano wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, dokonano wymiany istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED oraz wykonano instalację zasilania z paneli fotowoltaicznych. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów. Urząd Miasta