Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów
RPDS.03.03.03-02-0009/16
Wartość projektu: prawie 1,8 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,1 miliona zł


Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na obszarze Gminy miejskiej Wojcieszów w budynku Zespołu Szkół nr 1 (przy ul. Stefana Żeromskiego 8), Urzędu Miasta (przy ul. Pocztowej 1).