Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Beneficjent: Gmina Mysłakowice
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy”
RPDS.03.03.03-02-0006/16
Wartość projektu: 9 079 062,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 768 204,75 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy zlokalizowanych przy ul. Karkonoskiej 160. W ramach realizacji projektu docieplone zostały ściany zewnętrzne, zmodernizowana instalacja wentylacyjna, wymieniono m.in. stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne oraz oświetlenie wewnętrzne. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia udziału energii pozyskiwanej przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawy parametrów środowiskowych.

Sz. w Łomnicy 2