Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Beneficjent: Gmina Mysłakowice
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy”
RPDS.03.03.03-02-0006/16
Wartość projektu: ponad 9 milionów zł
Wartość dofinansowania: prawie 7 milionów zł


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy zlokalizowanych przy ulicy ul. Świerczewskiego 160.

Sz. w Łomnicy 2