Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0009/21
Wartość projektu: 2 424 602,46 zł
Wartość dofinansowania: 1 183 266,96 zł

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, pełniącego funkcje edukacyjne, poprzez wykonanie kompleksowych działań termomodernizacyjnych określonych w audycie energetycznym oraz dokumentach pomocniczych, co spowoduje ograniczenie nadmiernego zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej przeznaczonych na cele edukacyjne.