Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu”
RPDS.03.03.03-02-0043/16
Wartość projektu: ponad 250 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: prawie 200 tysięcy zł


Przedmiotem niniejszego projektu jest termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu. Zakres projektu obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,
- wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.

2