Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu”
RPDS.03.03.03-02-0043/16
Wartość projektu: 255 660,30 zł
Wartość dofinansowania: 191 795,19 zł

Przedmiotem niniejszego projektu była termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu. Zakres projektu obejmował:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,
- wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanego budynku.

 2020 11 13 08 21 40 975