Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 6 w Kapaczu
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu
RPDS.03.03.03-02-0036/16
Wartość projektu: ponad 180 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 120 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wielorodzinnego obiektu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu. Zakres projektu obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,  
- ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego,
- wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.

2