Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 6 w Kapaczu
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu
RPDS.03.03.03-02-0036/16
Wartość projektu: 187 099,60 zł
Wartość dofinansowania: 115 488,00 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja wielorodzinnego obiektu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu. Zakres projektu obejmował:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,  
- ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego,
- wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanego budynku.

2020 11 18 10 23 41 969