Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu
RPDS.03.03.03-02-0037/16
Wartość projektu: prawie 520 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: prawie 160 tysięcy zł


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wielorodzinnego obiektu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu. Zakres projektu obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych bez werand i ścian odeskowanych
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,  
- ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego,
- wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.

1