Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Piechowicach.

Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Piechowicach.
RPDS.03.03.03-02-0011/21
Wartość projektu: 3 365 500,53 zł
Wartość dofinansowania: 2 544 496,38 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach przy ul. Szkolnej 6. Projekt obejmuje działania związane z termomodernizacją, zarządzaniem energią oraz edukacją użytkowników docelowych. Zakres działań termomodernizacyjnych obejmuje: wymianę stolarki okiennej, renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej do zachowania, docieplenie ścian zewnętrznych budynku od wewnętrznej strony pomieszczeń oraz stropu poddasza, wykonanie nowej centrali cieplnej opartej na pompie ciepła wspomaganej przez obecnie użytkowane ciepło z sieci ciepłowniczej za pośrednictwem węzła cieplnego, instalację systemu monitoringu i zarządzania energią cieplną oraz elektryczną, wymianę instalacji c.o. na niskotemperaturową, wymianę oświetlenia pomieszczeń na energooszczędne typu LED, instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 13,8 kWp. Planowane jest także dostosowanie części infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych przy wejściu do budynku i na parterze (m.in. podjazdy, barierki, uchwyty).