Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych- Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej- Curie 6,10,12

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych- Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej- Curie 6,10,12
RPDS.03.03.03-02-0007/21
Wartość projektu: 6 859 345,94 zł
Wartość dofinansowania: 1 700 000,00 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. Zespołu Placówek Pozaszkolnych- Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 6,10,12, w którym funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację energetyczną (termomodernizację wraz z modernizacją c.o oraz c.w.u. montażem paneli fotowoltaicznych) budynku przy ul.M.Skłodowskiej- Curie 6,10,12. Inwestycja jest kompletna, gdyż zawiera komponent termomodernizacyjny, zarządzania energią oraz element edukacyjny użytkowników docelowych (z walorem ekologicznym). Rezultatem będzie zmniejszenie energochłonności obiektu oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zanieczyszczenia gleb i wód powierzchniowych na terenie Miasta.

3