Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie
RPDS.03.03.03-02-0002/2
Wartość projektu: 2 363 997,58 zł
Wartość dofinansowania: 2 009 397,94 zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Dworcowej 3 w Świerzawie obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie budynku z remontem pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, pojemnościowego zbiornika c.w.u., opraw oświetleniowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywność energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie oraz poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli przebywających w obiekcie.