Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi

Beneficjent: Powiat Złotoryjski
Tytuł projektu: Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi
RPDS.03.03.03-02-0004/21
Wartość projektu: 3 573 775,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 037 708,75 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi. Projekt to przykład modernizacji kompleksowej, tj. zawiera komponent termomodernizacyjny, zarządzania energią oraz edukacyjny – w projekcie założono przeszkolenie osób korzystających z budynku z produktów projektu dla świadomego ich użytkowania, wskazania istotności ekologicznego wymiaru projektu oraz identyfikacji i sugestii zmiany dotychczasowych zachowań i postaw w wymiarze ekologicznym.