Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach

Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł projektu: Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach
RPDS.03.03.03-02-0008/21
Wartość projektu: 1 256 424,24 zł
Wartość dofinansowania: 918 520,74 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach. Termomodernizacja obejmować będzie m.in. ocieplenie przegród budowlanych obiektu, wymianę okien, przebudowę systemu grzewczego, wymianę oświetlenia na energooszczędne, a także montaż dwóch jednostek wytwarzania energii z OZE w modernizowanym budynku o łącznej mocy równej 0,0505 MW.