Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk
RPDS.03.03.03-02-0042/16
Wartość projektu: 3 092 800,28 zł
Wartość dofinansowania: 1 608 730,88 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkalnych na terenie Gminy Mirsk. Celem projektu była redukcja gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.  Pracami termomodernizacyjnymi objęto dziewięć budynków wielorodzinnych mieszkalnych: przy ulicy Betleja 15, Kościuszki 4, przy Placu Wolności 16-17, przy ulicy Prostej 19, Wojska Polskiego 34, Wojska Polskiego 36, przy Placu Wolności 4-7, przy ulicy Zdrojowej 6-6A oraz Placu Wolności 25-29.

mir